komentarze Brak komentarzy

Wycieczka na basen Qarium do Kępna w dn. 03.10.2022 r. Klas : IVa , IVb , Va

Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili pod fachowym okiem ratowników oraz opiekunów wycieczki. Wyjazd został zorganizowany z okazji Dnia Chłopaka.
Przed zajęciami uczniowie zostali poinstruowani o zasadach korzystania z kąpieliska.
Szczególne podziękowania dla PKS Kluczbork.
Po powrocie z basenu uczniowie klasy IVa mieli słodki poczęstunek w swojej sali.
Wychowawcy klas:
Beata Sobania , Artur Oślizło , Anna Gwóźdź