komentarze Brak komentarzy

W dniu 28.10.2022r odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zgłosiło się 16 kandydatów chętnych do pełnienia tej funkcji.
W wyniku głosowania największe poparcie uzyskali:
1. Piotr Mączka 21 głosów
2. Róża Sikorska 21 głosów
3. Piotr Kołosowski 18 głosów
W związku z tym, iż dwóch kandydatów zdobyło taką samą ilość głosów w dniu 4.11.2022r. odbyła się druga tura wyborów w celu wyłonienia przewodniczącego. W wyniku głosowania najwięcej punktów zdobyli :
1. Róża Sikorska (121 głosów) – PRZEWODNICZĄCY
2. Piotr Mączka (62 głosy) – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3. Piotr Kołosowski (18 głosów) – SEKTETARZ
Dnia 28.10.2022r odbyły się również wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie mieli możliwość wyboru spośród wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole. W wyniku głosowania największe poparcie uzyskał PAN LESZEK ŚWISULSKI i tym samym został opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Opiekuna w działaniach wspierać będą PANI JOANNA RADZIEWICZ oraz PANI AGATA MICHUŁKA.