komentarze Brak komentarzy

Charakterystyka kierunku:

  • nauka trwa 5 lat
  • kształcenie ogólne realizowane jest w takim zakresie jak w liceum ogólnokształcącym
  • przedmioty ogólne realizujemy w zakresie podstawowym i rozszerzonym
  • przedmioty w zakresie rozszerzonym to MATEMATYKA i GEOGRAFIA
  • technik handlowiec zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe: AU.20 – PROWADZENIE SPRZEDAŻY i AU.25 – PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
  • w trakcie nauki uczeń odbywa praktyki lub staże zawodowe
  • kończąc szkołę uczeń zdaje egzaminy zawodowe może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

BONUSY:

*udział uczniów w praktykach zagranicznych z programu Erasmus+

*udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

*stypendia dla najlepszych uczniów

*zajęcia sportowe

*wycieczki, wyjazdy na targi tematyczne, spływy kajakowe, wyjazdy na narty, zorganizowana turystyka rowerowa…