komentarze Brak komentarzy

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Prace prosimy przesłać wraz z kartą zgłoszenia do dnia 14 kwietnia 2023r. na adres:
Zespół Szkół w Byczynie
ul. Borkowska 3
46 -220 Byczyna
z dopiskiem: Siatkówka.

Regulamin do pobrania