komentarze Brak komentarzy

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie od 28.02.2023r. w budynku szkoły przy ulicy Borkowskiej 3.

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły

– nr tel. 77 413 40 72, celem ustalenia terminu spotkania dziecka i rodzica z pedagogiem szkolnym.

Wnioski do pobrania:

wniosek dziecka z obwodu Pobierz

wniosek dziecka spoza obwodu Pobierz

Follow admin:

Inne posty od

© 2023 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYCZYNIE - WordPress Theme by Kadence WP