komentarze Brak komentarzy

Uwaga Rodzice!

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie na rok szkolny 2022/2023 odbywać  się będzie w terminie: 21.02.2022 roku – 15.03.2022 roku w budynku szkoły przy ulicy Borkowskiej 3.

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym                              

– nr tel. 77 413 40 72, celem ustalenia terminu spotkania dziecka i rodzica z pedagogiem szkolnym.

 

Wnioski do pobrania:

wniosek dziecka z obwodu Pobierz

wniosek dziecka spoza obwodu  Pobierz