komentarze Brak komentarzy

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Byczyny w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Byczyna.

https://bip.byczyna.pl/download/attachment/54265/zarzadzenie-nr-1602023-burmistrza-byczyny-z-dnia-1-rzesnia-2023-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-dowozu-i-odwozu-uczniow-do-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf

Załączniki:

Wniosek o dowóz ucznia do i z placówki oświatowej

https://bip.byczyna.pl/download/attachment/54267/regulamin-dowozu-zal-1.docx

Zobowiązanie

https://bip.byczyna.pl/download/attachment/54268/regulamin-dowozu-zal-2.docx

Oświadczenie o samodzielnym powrocie ucznia do domu

https://bip.byczyna.pl/download/attachment/54270/regulamin-dowozu-zal-4.docx

Zwolnienie z dowozu autobusem

https://bip.byczyna.pl/download/attachment/54271/regulamin-dowozu-zal-5.docx