komentarze Brak komentarzy

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej naszej szkoły. Tak też było i w tym roku.
14 października 2021r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Każda klasa przygotowała program artystyczny i zaprezentowała go zaproszonym gościom czyli rodzicom. Po występach uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie w obecności sztandaru szkoły, a następnie Pani Dyrektor Joanna Olejnik pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia.
Na zakończenie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi prezentami ufundowanymi przez rodziców. Prezenty wręczyli także koledzy i koleżanki z klas drugich i trzecich, a Rada Rodziców podarowała pierwszakom słodkości.
To była bardzo piękna uroczystość i na długo pozostanie w naszej pamięci !!!