komentarze Brak komentarzy
W ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy łącznie 26 nowych laptopów, które będą mogły być wypożyczane przez nauczycieli i posłużą im jako pomoce dydaktyczne podczas zdalnej nauki. Koordynatorem projektu ze strony Zespołu Szkół w Byczynie jest p. Sławomir Olejnik – wicedyrektor.
Dziękujemy.