komentarze Brak komentarzy

W ramach programu profilaktycznego współfinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych w Gminie Byczyna zostało zorganizowane spotkanie z panią dietetyk Patrycją Dylą – Szynklarz. Uczniowie, którzy w nim uczestniczyli, dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowego odżywiania. Serdecznie dziękujemy Pani Patrycji za poświęcony czas i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.