komentarze Brak komentarzy

15 maja 2023r. uczniowie klas I-III obejrzeli eko spektakl pt. „Mamy rady na odpady”. Było to przedstawienie, dzięki któremu dzieci mogły wzbogacić i utrwalić swoją wiedzę na temat jak sobie radzić ze śmieciami, jak je segregować i przede wszystkim co zrobić, żeby stworzyć przestrzeń przyjazną do życia i chroniącą ograniczone zasoby naturalne naszej planety.
„Mamy rady na odpady” to kompleksowa kampania edukacyjna na temat gospodarowania odpadami, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego województwa.