komentarze Brak komentarzy

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 4 przedmiotów).

Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej.

Przedmioty nauczane w liceum ogólnokształcącym:

 • język polski
 • języki obce nowożytne
 • wiedza o kulturze
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zajęcia z wychowawcą
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające – każdy uczeń obowiązany jest do realizacji co najmniej dwóch i co najwyżej czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Innowacje:

 • media design (kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych)
 • ochrona środowiska
 • dietetyka i rekreacja ruchowa
 • animacja kultury

Bonusy:

 • Erasmus +
 • Projekty realizowane we współpracy z partnerami społecznymi
 • Aktywna współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim
 • Kompleksowa baza sportowa