komentarze Brak komentarzy
Konkurs języka angielskiego z wiedzy o samym języku, jak i o krajach anglo-języcznych przeprowadzony i nagrodzony w ramach projektu „Razem w Europejski Dzień Języków” Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnych działań!
Wyniki konkursu:
I-sze miejsce: Marta Bonk
II-gie miejsce: Lena Tymkiewicz
III-cie miejsce: Julia Brząkała
Projekt dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program Działaj Lokalnie realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy. Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” #dzialajlokalnie #dolinastobrawy