Harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym