komentarze Brak komentarzy

Charakterystyka szkoły:

  • nauka trwa trzy lata,
  • uczeń kształci się w klasach wielozawodowych – przedmioty ogólne realizowane są w szkole, przedmioty zawodowe realizowane są na kursach dokształcania zawodowego w ośrodkach i centrach doskonalenia zawodowego,
  • uczeń uzyskuje kwalifikacje w zawodzie, w którym się uczy,
  • praktyki odbywają się u pracodawców (UMOWA O PRACĘ JAKO MŁODOCIANY PRACOWNIK, UKOŃCZONE 15 lat)
  • oprócz kształcenia praktycznego uczeń uczy się również przedmiotów ogólnokształcących,
  • uczeń zdaje egzaminy zawodowe,
  • dyplom i świadectwo ukończenia szkoły staną się dla ucznia furtką do zatrudnienia
  • zawody, w których kształcą się obecnie nasi uczniowie: tapicer, stolarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, drukarz offsetowy, kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kominiarz, fotograf,

KORZYŚCI:

*uczeń otrzyma wykształcenie i atrakcyjny zawód, po którym będzie miał zatrudnienie i własne pieniądze

*wybrany zawód da szansę na dobre zarobki i niezależność finansową

*pracodawcy poznają zalety, predyspozycje, umiejętności przyszłego pracownika

*uczeń zdobędzie dodatkowe kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy (np. prawo jazdy kat. B, kurs obsługi wózków widłowych itp.)

*otrzyma wynagrodzenie za praktykę zawodową,