komentarze Brak komentarzy
Samorząd Uczniowski klas 1-4, świetlica szkolna przy ul. Poznańskiej oraz Szkolny Klub Wolontariatu przy ul. Borkowskiej, zorganizowały zbiórkę środków czystości dla wychowanków Domu Dziecka w Bogacicy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej i szlachetnej akcji cytatem:
„ Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.”
Phil Bosmans